JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – ZAKUP TURISTIČKIH NOVOGODIŠNJIH KUĆICA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE „BANJALUČKA ZIMA 2018/19“

Agencija LUCIDO realizuje i osmišljava program na dvije lokacije tokom Banjalučke zime 2018/2019:

  1. Plato ispred Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske
  2. Park iza Narodnog pozorišta Republike Srpske

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane ugostiteljske objekte ili pravna lica, koja su potencijalni ponuđači hrane i pića, da se putem ovog konkursa prijave i zakupe svoju kućicu za prvu Banjalučku zimu!

I  Kućice se daju u zakup na period od jednog mjeseca (15. decembra 2018. godine – 15. januara 2019. godine).

II Pravo prijave imaju pravna lica koja ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje trgovačke ili ugostiteljske djelatnosti.

III Priključak struje je osiguran, te pokriveni predviđeni troškovi električne energije.

IV LUCIDO obezbjeđuje program, za obje lokacije, koji će trajati 30 dana tokom manifestacije (muzičke izvođače za vikend dane, program za djecu i mlade, koncerte, prikladne akcije i sl.)

V Cijena zakupa kućice za 30 dana iznosi 5 000 KM sa uračunatim PDV-om.

VI Lucido obezbjeđuje određen dio logističkog sadržaja za izlagače, u zavisnosti  od dogovora sa sponzorima.

VII Dimenzije prazničnih kućica su 2×2 metra.

VIII Prijava na ovaj konkurs treba da sadrži:  dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti, ponudu (šta se planira izlagati/prodavati), osnovne kontakt informacije o pravnom licu.

 

Poziv je otvoren do 10. novembra (15 časova), a prijave je potrebno poslati putem mejla na adresu info@lucido.ba. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 060 36 03 090.

Po zatvaranju konkursa prijave će se razmotriti, te će svi zainteresovani na konkursu biti obaviješteni o krajnjem ishodu istog.

konkurs-kucice-bl-zima-2018-2019